Vizyon ve Misyon

Misyonumuz

 

Milli ve evrensel değerler ışığında, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda eğitim, bilim, sanat ve kültür alanlarında tüm çalışanlarının katılım ve destekleriyle çağdaş bilgi teknolojileri ve altyapı donanımlarını kullanarak; öz güveni yüksek, araştırmacı, girişimci ve çözüm üreten bireyler yetiştirmek; sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri öne  çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya, insan yaşamına, çevreye ve doğaya sürdürülebilir katkılar sunmaktır.

Vizyonumuz

Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmak,

Mesleki açıdan yetkin, özgüvenli, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donatılmış, kendi tarihinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, milletine ve tüm insanlığa hizmet edecek nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.