İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

İş Sağlığı Güvenliği Programının Temel Amacı: 

Bu programın temel amacı; iş sektörünün ihtiyaç duyduğu geniş bakış açısına sahip, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki mevzuata vakıf ve uluslararası alanda da çalışabilecek, teorik ve uygulamaya dönük sektörün değişime açık dinamik yapısına uygun, mesleki sorumluluk ve iş ahlakı bilincinde olan, iş sağlığı ve güvenliği teknikeri yetiştirmektir.

Bölümün Hedefi:

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre dünyada 1.2 milyarı kadını olmak üzere 3 milyar civarında bir iş gücü bulunmakta, çalışma hayatında yapılacak her iyileştirmenin dünya üzerindeki herkesi yakından ilgilendirdiğinden çalışma hayatının, istihdam, çalışma şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok önemli bileşenden oluşmakta, bu bileşenler arasında iş sağlığı ve güvenliği ayrı bir öneme sahiptir. Ülke olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş gücü arzı oluşturmak, çalışanların yaşam kalitelerini yükseltmek, işletmelerimize verimliliği artırmak ve üretim kalitemizi geliştirmek için iş güvenliğini artıracak İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerleri yetiştirmek temel hedeftir. 

Verilen Derece

Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenci “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” ünvanı alır.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş ve Meslekte İlerleme Durumu:
Programa kayıt yaptıran öğrenciler Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamında  Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümlerinden birine ikinci üniversite kapsamında sınavsız kayıt olabilirler. 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde;
- İşletme
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmet
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Bilgi Formu

İSG (3+1 Müfredatı)Ders İçerikleri

İSG(3+1 Müfredatı) Öğretim Planı

İSG Ders İçerikleri     (Eski Sisteme tabii öğrenciler için)

İSG Öğretim Planı      (Eski Sisteme tabii öğrenciler için)