Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI

Ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi, Ağaçlandırma faaliyetleri, Orman ürünlerinin pazarlanıp işlenmesi ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi; Doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir.

Yüksekokulumuz konumu dolayısıyla bölgede bulunan ve genel itibariyle yaylacılık ve turizm amaçlı kullanılmakta olan ormanlık alanlardan; Kümbet Yaylası, Bektaş Yaylası, Kulakkaya Mevkii, Salon Çayırı, Tamdere gibi ormancılık faaliyetlerinin de yoğun olarak sürdürüldüğü bölgededir.

Mezunların Kazandıkları Unvan

Ormancılık ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Ön Lisans Diploması” alacaklar ve kurumlarda “Orman Teknikeri” olarak çalışma imkanına sahip olabileceklerdir.
 

Çalışma Alanları ve İş Sahaları:

 

Bölüm mezunları, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Belediyelere Bağlı Park Bahçeler ve birçok kamu kurumunda çalışabildikleri gibi özel sektörde de nitelikli ormancılık ve orman ürünleri bölümü mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.

Yine, Orman ürünleri üreten işletmelerde, fidan üretimi yapan firmalarda teknik personel olarak çalışabilirler. Bu meslekte daha çok ormancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler ile ormancılığa müsait yerlerde iş bulma olanağı fazladır.

Lisans Programlarına Dikey Geçiş ve Meslekte İlerleme Durumu:

 

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri 4 yıllık lisans programları şunlardır:


• Orman Endüstrisi Mühendisliği
• Orman Mühendisliği
• Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği
• Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ormancılık Programı Ders İçerikleri

Ormancılık Programı Öğretim Planı