AZAMİ ÖĞRETİM SÜRELERİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAVLAR

12 Temmuz 2021 Pazartesi

AZAMİ ÖĞRETİM SÜRELERİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAVLAR

Ek sınav haklarından 2017 girişli öğrenciler ile daha önceki yıllarda kayıt olmuş fakat kayıt dondurma yapmış öğrenciler yararlanabilir (danışmanınıza sorunuz). Azami öğretim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler için, başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın (hiç almadığı veya devamsız olduğu dersler hariç) bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilmektedir.
Ek sınav takvimi aşağıdaki gibidir.

26-30 Temmuz 2021 Ön lisans ve lisans programları ek sınav müracaatları

02-06 Ağustos 2021 Ön lisans ve lisans programları 1.Ek Sınavları

08 Ağustos 2021 Ön lisans ve lisans programları 1.Ek Sınavları not girişleri

11-13 Ağustos 2021 Ön lisans ve lisans programları 2.Ek Sınavları

15 Ağustos 2021 Ön lisans ve lisans programları 2.Ek Sınavları not girişleri
 
Ek sınav hakkından yararlanmak için;
 EK SINAVLARA GİRİŞ TALEP FORMU’nu doldurup danışmanınıza 30 Temmuz tarihine kadar iletmeniz gerekmektedir.