Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Toplumun gelişimine katkı sağlayacak ve bölgede tercih edilecek öncü bir Meslek Yüksekokulu olmak.

Misyonuzmuz

Mesleki açıdan yetkin, özgüvenli, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donatılmış, kendi tarihinden ve kimliğinden güç alarak geleceğe yön verebilen, milletine ve tüm insanlığa hizmet edecek nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.